seminar

กู้วิกฤตยอดขาย ชมสัมมนา “E-Commerce โอกาสทองของโชห่วยยุคใหม่” จาก 7-Eleven ดูสดฟรีที่นี่

ชมถ่ายทอดสดได้ที่นี่เลยค่ะสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ร้านโชห่­วย ครั้งที่ 26 (ภาค 2) เรื่อง "E-Commerce โอกาสทองของโชห่วยยุคใหม่" จัดโดย กรมการค้าภาย...