fbpx

Security

แสนสิริ ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี VMS ระบบจัดการข้อมูลคนเข้า-ออก 2 - Security

แสนสิริ ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี VMS ระบบจัดการข้อมูลคนเข้า-ออก

แสนสิริ มุ่งเน้นด้านระบบรักษาปลอดภัยที่มีความแตกต่างจากงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำ ควบค...
รีวิว LAMPTAN Smart Home Security Kit ชุดกล้องวงจรปิดและเตือนประตูเปิดไปมือถือ พร้อมชุดติดตั้งเองได้ 4 - Security

รีวิว LAMPTAN Smart Home Security Kit ชุดกล้องวงจรปิดและเตือนประตูเปิดไปมือถือ พร้อมชุดติดตั้งเองได้

ทฤษฏีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้บอกเอาไว้ว่า เริ่มต้นคือการได้มีที่พักอาศัยที่ปลอดภัย ดังนั้นที่พักจึงควรจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกชีวิต ไอเดียนี้ถูกพัฒ...