fbpx

School Rice

School Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : ) 2 - School Rice

School Rice: โครงการข้าวโรงเรียน อิ่มท้อง และ แบ่งปัน : )

ทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายให้กับถุงข้าวสีสัน สดใส ดีไซน์น่ารัก จึงไม่ไช่แค่ความอิ่ม แต่เท่ากับเราได้ชว่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก สร้างงานและรายได้ให้สังคมหลุดพ้นจากความยากจน ดังสโลแกนที่่ว่า "ข้าวทุกคำเพื่อสร้างเด็กดีและขจัดความยากจน"...