fbpx

Sarah Rosado

“Dirty Little Secrets”.. จากสิ่งสกปรกมาเป็นงานศิลปะ โดย Sarah Rosado 2 - Sarah Rosado

“Dirty Little Secrets”.. จากสิ่งสกปรกมาเป็นงานศิลปะ โดย Sarah Rosado

Sarah Rosado ช่างภาพ และ illustrator มีผลงาน mixed-media ชิ้นใหม่ที่น่าสนใจ มันมีชื่อว่า “Dirty Little Secrets” เป็นการผสมผสานระหว่างการถ่ายภาพ และจินตนาการของเธอ ที่เปลี่ยนเอาสิ่งที่ต่ำต้อยและสกปรก อย่างเศษดิน เศษไม้และเถ้าถ่านต่างๆ มาสร้างเป็นภาพ ที่ได้ความรู้สึกแตกต่างไปจากที่เคยเห็น texture ของวัสดุที่เธอเลือกมาคือจุดสำคัญของภาพ และความงดงามที่เกิดขึ้น...