fbpx

Safe Haven Orphanage

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์ 2 - Safe Haven Orphanage

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน..จากการทำงานร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านที่ท่าสองยาง และกลุ่มนักศึกษาจากนอร์เวย์

กลุ่มเด็กนักศึกษาจากนอร์เวย์กลุ่มนี้ได้ช่วยกันสร้างอาคารใหม่ที่มีโครงสร้างอันน่าทึ่งให้กับชุมชนใน Safe Haven Orphanage  ในอำเภอบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก เขตชายแดนติดต่อกับพม่า โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในแถบนั้น และร่วมกันทำงานกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน...