fbpx

Ryōan-ji

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต 2 - Ryōan-ji

สวนหิน แบบเซ็น ที่วัด Ryōan-ji ..ในเมืองเกียวโต

Ryōan-ji (The Temple of the Dragon at Peace) เป็นวัดเซ็น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน Myōshin-ji school ซึ่งอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธนิกายเซ็น สวนของวัดแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวนหินแบบญี่ปุ่น ที่เรียกว่า kare-sansui หรือสวนแบบ เซ็น (zen garden) ...