fbpx

russian

ยาอายุวัฒนะจากแบคทีเรียอายุ 3.5 ล้านปี ในไซบีเรีย 2 - russian

ยาอายุวัฒนะจากแบคทีเรียอายุ 3.5 ล้านปี ในไซบีเรีย

น้ำแข็งขั้วโลกแถบไซบีเรียอาจจะละลายเร็วขึ้น ไม่ใช่เพราะโลกร้อน แต่เพราะคนไม่อยากแก่เพราะอะไร ไปดูกันค่ะนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย Anatoli Brouchkov ประกาศ ค้นพบ ยา...