fbpx

Run

จัดงานวิ่ง Half Marathon บนสะพานข้ามแม่น้ำแคว พื้นที่ประวัติศาสตร์โลกได้ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ (ถอนต้องไวก่อนรถไฟมา) #SHERA 2 - Run

จัดงานวิ่ง Half Marathon บนสะพานข้ามแม่น้ำแคว พื้นที่ประวัติศาสตร์โลกได้ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ (ถอนต้องไวก่อนรถไฟมา) #SHERA

ถ้ามองหาสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั่วเมืองไทยแล้ว หนึ่งในที่ที่ผู้คนทั่วโลกให้การยอมรับ ถึงขนาดเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้ว หนึ่งในนั้นคงต้...