fbpx

RUF

Soccer Centre ศูนย์การฝึกอบรมฟุตบอลของ Nike ในแอฟริกาใต้ 2 - RUF

Soccer Centre ศูนย์การฝึกอบรมฟุตบอลของ Nike ในแอฟริกาใต้

ศูนย์การฝึกอบรมฟุตบอลของ Nike ใน Soweto ที่นี่เป็นสถาบันสอนฟุตบอลแห่งแรกในแอฟริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กีฬาของชุมชนที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีที่ผ่านมา ในศูนย์กีฬาจะมีสนามหญ้าเทียบ 2 สนามและคลับเฮ้าท์ นอกจากนี้พวกเขาหวังว่า อาคารหลังนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาทางสถาปัตยกรรมใหม่ เช่นเดียวกับที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของแอฟริกาใต้อีกด้วย ...