fbpx

rubik

Rubik cube 2 - rubik

Rubik cube

หลายๆครั้ง Iurban ได้มีโอกาสแนะนำเรื่องราวๆดี แต่ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่พิเศษไม่แพ้กันเพราะเป็นของเล่นสำหรับผู้พิการทางสายตา Rubiks Cube เป็นผลงานการออกแบบของชาวเยอรมัน ...