fbpx

rooftop rice paddy

Rooftop Rice Paddy การทำเกษตรกรรมบนดาดฟ้าในเขตเมือง 2 - rooftop rice paddy

Rooftop Rice Paddy การทำเกษตรกรรมบนดาดฟ้าในเขตเมือง

ประเทศจีนไปทำนาบนหลังคา ตามกระแสการปลูกพืชบนหลังคาที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเจ้าของโรงเบียร์ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการทำเกษตรกรรมบนดาดฟ้าในเขตเมือง ...