Rooftop Restaurant

Green on Rooftop Restaurant แนวคิดเรื่อง “สวนครัวบนตึก ระฟ้า”

การทำ "สวนครัวดาดฟ่า" ไม่เพียงถือเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับคนเมือง แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยดูดซับน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน อีกทั้งยังลดอุณหภูมิ และแก้ปัญหาโลกร้อนอีกด้วย...