fbpx

Rijksstudio

Rijksstudio เปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องลิขสิทธิ์งานศิลปะ 2 - Rijksstudio

Rijksstudio เปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องลิขสิทธิ์งานศิลปะ

โครงการไรคส์สตูดิโอเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องลิขสิทธิ์งานศิลปะไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ด้วยการเปิดคลังศิลปะออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ไรคส์ ให้สาธารณชนนำไฟด์ภาพวาดดิจิทีลความละเอียดสูงมากกว่า 130,000 ชิ้นขึ้นไป ทำซ้ำหรือดัดแปลง และแบ่งปันผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นกับชาวโลได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ ...