fbpx

papercraft

Papercraft By Yulia Brodskaya  2 - papercraft

Papercraft By Yulia Brodskaya

งานกราฟฟิคในยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนจะหันไปพึ่งพาคอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่ต่างจาก Yulia Brodskaya ที่เธอกลับใช้ทักษะงานฝีมือกับทักษะทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ลองมาดูงาน papercraft ของเธอกันก่อนดีกว่า...