fbpx

PAPER BIN

FABRIANO WASTE PAPER BIN 2 - PAPER BIN

FABRIANO WASTE PAPER BIN

ช่วงนี้บางบ้านอาจจะมีการทำ Big Cleaning Day กันยกใหญ่หลังจากบางแห่งน้ำเริ่มลด วันนี้ iUrban เลยมีดีไซน์ถังขยะที่เกิดจากการนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้ ซึ่งสะดวกในการหยิบจับและรวบรวมขยะทั้งหลายเพื่อนำไปทิ้ง เจ้าถังขยะชิ้นนี้มีนานว่า FABRIANO WASTE PAPER BIN ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนั้นเข้าไปอ่านกันเลยค่ะ...