fbpx

Ole Scheeren

The Ritz-Carlton Residences BKK "มหานคร" ตึกระฟ้าแห่งใหม่ที่กำลังจะทำลายสถิติอาคารสูงที่สุดในประเทศไทย 2 - Ole Scheeren

The Ritz-Carlton Residences BKK “มหานคร” ตึกระฟ้าแห่งใหม่ที่กำลังจะทำลายสถิติอาคารสูงที่สุดในประเทศไทย

ในที่สุดแล้ว "เมือง" ก็ยังคงต้องการสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนและวิถีชีวิตของคน ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอย่างอาคารใบหยก 2 ก็ล้มเหลวกับการทำหน้าที่ดังกล่าว กลายเป็นเพียงบิลบอร์ดขนาดยักษ์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีด้านมิติทางด้าน วัฒนธรรมใช้เป็นป้ายโฆษณา โดยหาได้สำเหนียกว่าไม่ว่ามันคือการสร้างทัศนะอุจาดให้เมืองซึ่งไม่เกิดผลดี ต่อตัวแบรนด์อีกต่างหาก ดูจากรูปการณ์แล้ว เราคงอุ่นใจได้ว่าตึกมหานครที่กำลังผุดขึ้นคงไม่ไร้สิ้นไร้ตอกขนาดนั้น...