OKMD

OKMD ชี้ความรู้คือโอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 5

นำเสนอทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เดินหน้าชี้โอกาส...