fbpx

Nitasrattanakosin

"นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ใน 1 วัน 2 - Nitasrattanakosin

“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ใน 1 วัน

ร่ามภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมบนถนนประวัติศาสตร์ราชดำเนินกับ "นิทรรศน์รัตน์โกสินทร์" ที่จะพาท่องกรุงรัตนโกสินทร์ภายใน 1 วัน โดยจัดแสดงผ่านสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ จำนวน 9 ห้อง ด้วยรูปแบบ Interactive Self-Learning อาทิ ชมการแสดงมหรสพสมโภชแบบรอบทิศทางกับ "ห้องเรือนนามมหรสพศิลป์" สนุกสนานกับการลอด "ประตูย่ำค่ำ" และเรียนรู้เรื่องราวของ 12 ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมไว้ใน "ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน" ...