fbpx

Nike Flyknit Collective

Nike Flyknit Collective จากรองเท้าสู่งานศิลปะ 2 - Nike Flyknit Collective

Nike Flyknit Collective จากรองเท้าสู่งานศิลปะ

"ไฮเทค ล้ำสมัย ไม่เคยมีใครทำมาก่อน" คือสิ่งที่ Nike พูดถึงรองเท้ารุ่นล่าสุด Nike Flyknit ตัวรองเท้าทำมาจากใบผ้าแบบพิเศษที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่า แต่ยังใช้ดีเทียบเท่ารองเท้าวิ่งรุ่นท็อปในท้องตลาด...