fbpx

NGO

Shangrila Farms 2 - NGO

Shangrila Farms

เป็นที่รู้จักกันในภาษาจีนกลาง ซึ่งแปลว่า "คู่พี่น้องดอกไม้" Alia กับ Sahra Malik เป็นผู้บุกเบิกการค้าที่เป็นธรรม ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในประเทศที่ไม่มีใครรู้จักเรื่องพวกนี้มาก่อน สองพี่น้องชาวอเมริกัน-ปากีสถาน คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ และสมุนไพรจากชาวจีน Shangrila ลองไปดูแนวคิด ความเป็นมาและความสำเร็จของพวกเธอ...