fbpx

Nap cafe

Woman Only Nap Cafe คาเฟ่แวะงีบหลับที่ให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น 2 - Nap cafe

Woman Only Nap Cafe คาเฟ่แวะงีบหลับที่ให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น

Nap Cafe Corne คาเฟ่เล็กๆสำหรับการงีบพักผ่อน ซึ่งค่าเฟ่แห่งนี้จะให้บริการเฉพาะสุภาพสตรีเท่านั้น เหมาะสำหรับ Working Woman ที่มีไลฟ์สไตล์การทำงานที่ยุ่งสุดๆ ต้องตื่นแต่เช้าผจญกับงานตลอดทั้งวัน หรือกำลังเดินทางแต่ดันติดฝน แล้วต้องการหาดวลางีบพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมง...