fbpx

Midori clip

Midori robot clip >△< 2 - Midori clip

Midori robot clip >△<

คลิปสารพัดประโยชน์รูปร่างเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กน่ารัก ถ้ามีไว้ในครอบครองก็คงขจัดปัญหาสายไฟ สายชาร์จต่างๆพันกัน หรือจะเป็นการปิดปากถุงขนมที่ทานไม่หมด ถ้าเป็นการเป็นงานก็ใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษซะเลย คลิปสารพัดประโยชน์ตามแต่ใครจะสร้างสรรค์การใช้...