fbpx

Melkweg Bridge

Melkweg Bridge by NEXT Architects สะพานที่สร้างความสุนทรีย์แก่ผู้สัญจรทางเท้า และจักรยาน

Melkweg Bridge by NEXT Architects สะพานที่สร้างความสุนทรีย์แก่ผู้สัญจรทางเท้า และจักรยาน

เพราะพื้นที่สำหรับการเดิน การวิ่ง ปั่นจักรยาน และรถยนต์ควรแบ่งแยกออกจากกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย NEXT Architects จึงออกแบบสะพาน Melkweg Bridge ที่เมืองเพอร์มีเรนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกมาอย่างที่เห็น สะพานนี้ไม่ใช่สะพานสำหรับรถยนต์ เพราะคนที่นี่ส่วนใหญ่ใช้จักรยานในการเดินทาง สร้างเชื่อมต่อส่วนเมืองประวัติศาสตร์เข้ากับเมืองใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ จึงอยากให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของเมืองทั้งสองฝั่งในมุมที่สูงจากพื้นน้ำถึง 120 เมตร โดยส่วนที่ยกสูงนี้สำหรับคนเดิน แต่หากเป็นจักรยานก็มีทางสัญจรด้านล่างที่คดเคี้ยวยาว 100 เมตร ...