fbpx

Mandala

ศิลปะจากไอซีวงจรคอมพิวเตอร์ 2 - Mandala

ศิลปะจากไอซีวงจรคอมพิวเตอร์

Technological Mandala No. 2 เป็นผลงานล่าสุดของ ศิลปินอังกฤษเชื้อสายอิตาลี Leonardo Ulians เขาใช้แผงวงจรคอมพิวเตอร์ ไมโครชิพ มาเชื่อมโยงใหม่ เป็นภาพ Mandala ซึ่งหมายถึงจักรวาลในศาสนาฮินดู ได้ความรู้สึกที่แตกต่างไปอย่างมากจากที่เห็นวงจรอิเลคทรอนิกส์แบบปกติ...