fbpx

Magic Mountain Lodge

โรงแรมรูปทรงภูเขาไฟที่ปล่อยน้ำตกแทนลาวา และปกคลุมด้วยต้นไม้ ในชิลี

โรงแรมรูปทรงภูเขาไฟที่ปล่อยน้ำตกแทนลาวา และปกคลุมด้วยต้นไม้ ในชิลี

โรงแรมรูปทรงเหมือนภูเขา แห่งนี้ มีชื่อว่า Montaña Mágica Lodge หรือ Magic Mountain Lodge ตั้งอยู่ในเขตอนุรัักษ์ธรรมชาติ ของเอกชน ที่ชื่อว่า Huilo Huilo ในประเทศชิลี ใจกลางป่าฝนชุก หรือ rainforest และเข้าถึงได้เพียงสะพานแขวนเล็กๆ มีน้ำตกบนยอดของโรงแรม ที่จะให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้โดยรอบ...