fbpx

LIXIL

ปฏิวัติวงการเซรามิค 100 ปี ยังดูดีเหมือนใหม่ ชมนวัตกรรมสุขภัณฑ์ใหม่ในงานสถาปนิก '61 2 - LIXIL

ปฏิวัติวงการเซรามิค 100 ปี ยังดูดีเหมือนใหม่ ชมนวัตกรรมสุขภัณฑ์ใหม่ในงานสถาปนิก ’61

บูธ LIXIL งานสถาปนิก’61 แบบสรุปLIXIL (ลิกซิล) เป็นกลุ่มบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อที่พักอาศัยแบบครบวงจรด้วยเป้าหมายสำคัญคือมุ่งพัฒนาความสะดวก...