fbpx

Livescribe

article placeholder

Smartpens War, Equil JOT : Livescribe 3 : Inkling

วันนี้ iUrban เอา Smartpen ที่ทำงานผ่านการเชื่อมด้วย Bluetooth จาก 3 แบรนด์ มาฝากเพื่อนๆที่ชอบการเขียนลงบนกระดาษและยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการถ่ายทอดจากสิ่งที่เ...