fbpx

Ligital library

Culturethque สมาคมฝรั่งเศสเปิดตัวห้องสมุดวัฒนธรรมฉบับดิจิตอล 2 - Ligital library

Culturethque สมาคมฝรั่งเศสเปิดตัวห้องสมุดวัฒนธรรมฉบับดิจิตอล

สำหรับคนที่ปรารถนาอยากจะศึกษาวัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝึกภาษาฝรั่งเศสแต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สะดวกเดินทางไปเข้าห้องสมุด ตอนนี้สมาคมฝรั่งเศสทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เราสามารถที่เข้าห้องสมุดเพื่ออ่านและเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับฝรั่งเศสได้ 24 ชม. ผ่านทางระบบดิจิตอล...