fbpx

library 24

ไล-บรา-รี่..ร้านกาแฟของคนรักหนังสือ 2 - library 24

ไล-บรา-รี่..ร้านกาแฟของคนรักหนังสือ

“เราไม่ต้องการเป็นร้านกาแฟ แต่ต้องการเป็นห้องสมุด เราไม่ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ตั้งใจให้เป็นภาษาไทย มันดูมีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้คนอ่านได้เสมอไป และเราเลือกตัวหนังสือแบบพิมพ์ดีด เพราะ มันเรียบง่าย และมันอยู่ นาน ไม่เฟี้ยวฟ้าว ไม่แฟชั่น และ มีขีด- ขั้น เหมือนคำอ่านใน ดิคชันนารี “ ส่วนหนึ่งของแนวคิด ไล-บรา-รี่ ร้านกาแฟของคนรักหนังสือ...