fbpx

LED lamp

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง 2 - LED lamp

Lunar LED Lamp..โคมไฟแห่งความหวัง

วันนี้ พระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ผู้คนในอดีตรู้จักเคารพต่อธรรมชาติและปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างอ่อนน้อมและเต็มไปด้วยความเคารพเสมอมา เราเลยอยากใช้โอกาสนี้นำงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดวงจันทร์ และใช้ดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความหวัง ...