fbpx

LACE UP SAVE LIVES

LACE UP SAVE LIVES ผูกเชือก ช่วยชีวิต  2 - LACE UP SAVE LIVES

LACE UP SAVE LIVES ผูกเชือก ช่วยชีวิต

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกวันนี้ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งส่งผลให้กลุ่มคนที่สนับสนุนและรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งรวมถึงองค์กรที่เลือกใช้ฟุตบอลมาเป็นจุดเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างกัน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น อย่าง " LACE UP SAVE LIVES ผูกเชือก ช่วยชีวิต " ที่มุ่งเน้นการทำความดีผ่านกีฬาฟุตบอลด้วยการซื้อเชือกผูกรองเท้าไนกี้สีแดง (NIKE RED) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนหันมาใส่ใจและร่วมต่อสู้ไปกับผู้ติดเชื้อเอดส์ในทวีปแอฟริกา"...