fbpx

Kraft Paper

Nomad System เกาะเกี่ยวสร้างเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว 2 - Kraft Paper

Nomad System เกาะเกี่ยวสร้างเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์จาก MIO ที่ทดลองนำ Kraft Paper หรือกระดาษแข็งสีน้ำตาลสำหรับใช้ห่อของมาเป็นวัสดุสำหรับการสร้างสรรค์ Architectural System ชื่อ Nomad ชุดนี้ Janime Salam และ Roger Allen ใช้รูปแบบของโมดูล่าฟอร์มมาใช้สร้างรูปทรงของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้สามารถเกาะเกี่ยวกันแบบง่ายๆเพื่อทำหน้าที่เป็นผนังกั้นห้องชั่วคราว หรือสร้างสเปซ (พื้นที่) ส่วนตัวให้กับพื้นที่ภายในอาคาร ...