fbpx

King

76 เรื่องของในหลวงที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 2 - King

76 เรื่องของในหลวงที่คุณอาจจะยังไม่รู้

บทความน่าประทับใจของในหลวง ซึ่งรวบรวมเป็น 76 เรื่องของในหลวงที่เราอาจไม่เคยรู้ เป็นบทความ เกร็ดความรู้ ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพ และส่วนหนึ่งของการทรงงาน ของทรงโปรด และเรื่องส่วนพระองค์...
ในหลวงของเรา..."นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ" 4 - King

ในหลวงของเรา…”นักพัฒนา ต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระ”

ในหลวงของเรา...พระองค์ท่านมีแต่คำว่า 'ประชาชน' พระองค์ทรงงานอย่างหนักมาตลอดพระชนม์ชีพก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นี่แหละคือ...ในหลวงของปวงชนชาวไทยขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน......
สำนักข่าวเอพีเชิดชูพระอัจฉริยภาพ“ในหลวง”โครงการแก้น้ำท่วมยั่งยืน 6 - King

สำนักข่าวเอพีเชิดชูพระอัจฉริยภาพ“ในหลวง”โครงการแก้น้ำท่วมยั่งยืน

สำนักข่าวเอพีโดย เดนิส เกรย์ เสนอรายงานกึ่งวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนเกี่ยวกับพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองการณ์ไกลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ก่อนหน้าจะเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดใน 50 ปี พระองค์ทรงเตือนหลายครั้งเรื่องการพัฒนามากเกินไป รวมทั้งมีพระราชดำริหลายประการเพื่อบรรเทาความเสียหายจากการหนุนของน้ำทะเลในแต่ละปี นอกเหนือจากการรับมือกับฤดูน้ำหลาก...