fbpx

KamerMaker

เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ..สร้างห้องทั้งห้องได้จากข้าวโพด 2 - KamerMaker

เครื่องฉีดพลาสติก 3 มิติ..สร้างห้องทั้งห้องได้จากข้าวโพด

DUS ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชื่อว่า KamerMaker (RoomBuilder) ซึ่งสามารถพิมพ์ หรือสร้างวัตถุ 3 มิติขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา คือขนาดเท่ากับห้องย่อมๆทั้งห้อง ..ไม่เท่านั้น มันยังสามารถใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับโลกของเราอย่างไบโอพลาสติกจากข้าวโพดอีกด้วย...