fbpx

junk

พายเรือเก็บขยะได้ถึง 2 ตัน ธรรมศาสตร์ร่วมสานต่อ #PlasticRights ในแม่น้ำระยอง 2 - junk

พายเรือเก็บขยะได้ถึง 2 ตัน ธรรมศาสตร์ร่วมสานต่อ #PlasticRights ในแม่น้ำระยอง

จากงานอดิเรกสู่กิจกรรมจิตอาสา ลูกแม่โดม ร่วม “พายเรือเก็บขยะ” ในแม่น้ำระยอง 3.5 กม. โชว์จิตวิญญาณรับใช้สังคมในปัจจุบันประเทศไทยยังมีระบบการจัดการขยะที่ไม่...