fbpx

jimthompson

House on The Klong วอลล์เปเปอร์คอลเล็กชั่นแรกของจิม ทอมป์สัน 2 - jimthompson

House on The Klong วอลล์เปเปอร์คอลเล็กชั่นแรกของจิม ทอมป์สัน

วอลล์เปเปอร์คอลเล็กชั่นนี้ตั้งชื่อตาม"บ้านริมคลอง" ที่คุณจิม ทอมป์สัน ปลูกไว้ที่กรุงเทพฯ เมื่อช่วงปี 1950 ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และมีอิทธิพลทางศิลปะ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงมนตร์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม โดยจิม ทอมป์ สัน ได้นำ 7 ลวดลายผ้าไหมคลาสสิกที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาสร้างสรรค์เป็นวอลเปเปอร์ สามารถนำไปใช้ตกแต่งบ้านจิม ทอมป์สัน ได้อย่างลงตัว...