fbpx

JEAL PAUL GAUTIER

Coca-Cola by JEAN PAUL GAUTIER โค้กกับแนวความคิดทางแฟชั่นระดับโลก ถ่ายทอดมาลงสู่บรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 2 - JEAL PAUL GAUTIER

Coca-Cola by JEAN PAUL GAUTIER โค้กกับแนวความคิดทางแฟชั่นระดับโลก ถ่ายทอดมาลงสู่บรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

Coca-Cola ตัวนี้คือผลงานที่ผสมผสานแนวความคิดทางแฟชั่นระดับโลก ถ่ายทอดมาลงสู่บรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆนอกกรอบที่น่าสนใจ มันจึงเป็น Collection หนึ่งที่ยากและผลิตมาน้อยเพื่อต้อนรับเทศกาลสำคัญเท่านั้น ...