fbpx

ipadcover

8 creative ways repurpose newspaper

หนังสือพิมพ์เมื่ออ่านเสร็จประโยชน์สำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็หมดไป และกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ถูกไปมัดรวมกันเพื่อรอวันชั่งกิโลขายในราคาถูก ฉะนั้นวันนี้จึงมีวิธีการนำประโยชน์ของกระดาษหนังสือพิม์มาใช้อย่างสร้างสรรค์ไปดูกันเลย ...