Inujima Art House

A -ART HOUSE จัดสถานที่แสดงศิลปะหมู่บ้านแบบดั่งเดิมของญี่ปุ่น

A - ART HOUSE เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์ Inujima Art House ที่ต้องการปรับภูมิทัศน์บนเกาะให้สวยงามด้วยการจัดสถานที่แสดงศิลปะหมู่บ้านแบบดั่งเดิมของญี่ปุ่น...