fbpx

INTERNATIONAL DARK SKY RESERVES

"นิวซีแลนด์" ประเทศที่น่านอนดูดาวมากที่สุดในโลก  INTERNATIONAL DARK SKY RESERVES 2 - INTERNATIONAL DARK SKY RESERVES

“นิวซีแลนด์” ประเทศที่น่านอนดูดาวมากที่สุดในโลก INTERNATIONAL DARK SKY RESERVES

สำหรับคนที่หลงรักการดูดาว ตอนนี้ทางองค์กรด้านอนุรักษ์ความมืดของท้องฟ้าประกาศให้เกาะเชาท์ไอส์แลนด์ ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่หมาะสมกับการดูดาวมากที่สุดในโลกแล้ว เพราะท้องฟ้าของที่นี่ไม่มี มลภาวะทางแสง มารบกวนความสว่างไสวของดวงดาวให้หม่นหมอง และเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น "เขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล" INTERNATIONAL DARK SKY RESERVES "อีกด้วย...