fbpx

Imperial College

Spray on Fabric เมื่อฉีดพ่นลงบนร่างกายก็จะเกิดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้  2 - Imperial College

Spray on Fabric เมื่อฉีดพ่นลงบนร่างกายก็จะเกิดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Fabrican แฟชั่นเสื้ัอผ้ายุดใหม่ พัฒนาขึ้นโดย Imperial College จากลอนดอน Fabrican เป็นสิ่งทแบบฉีดพ่นจากกระป๋องที่ประกอบด้วยโพลีเมอร์ เมื่อฉีดพ่นลงบนร่างกายก็จะเกิดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สเปรย์ที่พ่นออกมามีลักษณะเป็นเส้นใยเกาะกับร่างกาย เมื่อซ้อนทับกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะก่อตัวเป็นเสื้อผ้าขึ้นมา ซึ่งสามารถออกแบบตอนพ่นได้ว่าอยากจะได้ดีไซน์แบบไหน สีสันสีอะไร สเปรย์นี้สามารถนำไปดัดแปลงให้ใช้กับสีสเปรย์แบบแรงอัดสูงๆหรือเป็นแบบกระป๋องปกติ ส่วนเนื้อผ้าสามรถเลือกได้ เพียงแค่เปลี่ยนวัสดุให้เป็น ผ้าวูล ลินินหรืออะคริริคทับผิวหน้าของโพลีเมอร์เท่านั้น...