fbpx

IL VENTO

IL VENTO แค่เปลี่ยนมุมนั่ง ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป 2 - IL VENTO

IL VENTO แค่เปลี่ยนมุมนั่ง ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป

การที่ได้มานั่งทานอาหารธรรมดาไปเสพงานอาร์ต Art ไป แบบนี้ไม่ได้รีบเร่งก็เป็นอะไรที่ไม่เลวทีเดียว ตัวเราเองก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงาน ที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว...