fbpx

Iibrary

Kanazawa Iibrary  2 - Iibrary

Kanazawa Iibrary

คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรมการอ่านฝังรากซึมลึก การเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเหมือนการไปดูภาพยนตร์ ไปแฮงเอาท์กับเพื่อน การอ่านหนังสือถือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ และถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่น แม้ว่าปัจจุบันจะต้องอ่านผ่านสื่อใหม่ๆอย่างแท็บเล็ทหรือโทรทัศน์มือถือก็ ตาม แต่ก็ไม่ยอมทิ้งการอ่านผ่านหน้ากระดาษแบบดั้งเดิมไปได้...