fbpx

Iceland hostel

โรงแรมใน Iceland ปูพื้นด้วยไม้ Pallet..สวยเลย 2 - Iceland hostel

โรงแรมใน Iceland ปูพื้นด้วยไม้ Pallet..สวยเลย

Kex hostel โรงแรมเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ Reykjavik ในประเทศ Iceland มีห้องพักแบบรวม และห้องเดี่ยว ที่สามารถรับผู้เข้าพักได้ถึง 138 คน มีจุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งภายใน ที่ใช้ไม้จาก Pallet (ไม้ที่ใช้ในการวางสินค้าในการขนส่ง) ที่เป็นไม้ใช้แล้วมาปูพื้น ของโรงแรมทั้งหมด ผู้คิดค้นและริเริ่มในการใช้ไม้ Pallet มาปุพื้นนี้ก็คือ Arctic Plank ...