fbpx

Hipster Area

THE YARD BANGKOK ที่พักดีๆ ย่านชาวฮีปสเตอร์ 2 - Hipster Area

THE YARD BANGKOK ที่พักดีๆ ย่านชาวฮีปสเตอร์

THE YARD BANGKOK เป็น Hostel เพิ่งเปิดใหม่ อยู่ไม่ห่างจาก รถไฟฟ้า BTS  สถานีอารีย์ จากสถานีรถไฟฟ้าอยู่ในซอยราชครู (เค้าว่ากันว่าย่านนี้เป็นย่านของชาวฮีปสเตอร์ H...