fbpx

Heineken Facebook

Sponsored Video: Open Your World..โฆษณาของ Heineken ที่ไปคว้ารางวัลมามากมาย 2 - Heineken Facebook

Sponsored Video: Open Your World..โฆษณาของ Heineken ที่ไปคว้ารางวัลมามากมาย

วิดีโอโฆษณาตัวนี้ มีชื่อว่า "The Entrance" มีความยาวเก้าสิบวินาที "The Entrance” หนังโฆษณาที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกับ Tag Line ใหม่ของ Heineken - “Open Your World” ได้ถูกนำมาเล่าอีกครั้งในไทยช่วงต้นปีนี้ เรื่องราวเป็นอย่างไรลองคลิกไปชมกันเลยค่ะ...