fbpx

Hanging Lounger

Hanging Lounger  เก้าอี้นอนลอย-หนีน้ำท่วม 2 - Hanging Lounger

Hanging Lounger เก้าอี้นอนลอย-หนีน้ำท่วม

เก้าอี้นอนลอย-หนีน้ำท่วม เป็นงานเก้าอี้ อีกดีไซด์ที่คิดว่า น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมได้บ้าง ลองดูกันค่ะ ...