fbpx

Hand Made

Cut n' Paste Shop 2 - Hand Made

Cut n’ Paste Shop

กระเป๋าทุกใบของที่ร้าน Cut n' Paste Shop เป็นงาน Hand Made ตัดและประกอบขึ้นทีละใบ มีความประณีตสูง รวมไปถึงใช้วัสดุและ อะไหล่ที่มีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานสูงตามไปด้วย ผลิตจากกระดาษ Kraft Paper Fabric ซึ่งมีความทนทาน สามารถซักทำความสะอาดได้ เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลานึง จะเกิดรอยยับซึ่งเป็นเสน่ห์ของกระดาษชนิดนี้ กระดาษชนิดเมื่อสัมผัสจะให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษ ...