fbpx

hamster

Roll it บ้านทดลองอยู่แบบกลิ้งๆ เหมือนหนูถีบจักร 2 - hamster

Roll it บ้านทดลองอยู่แบบกลิ้งๆ เหมือนหนูถีบจักร

แบบบ้านทดลองที่แปลกมากๆชิ้นนี้ ชื่อว่า Roll It เกิดจากความร่วมมือกันจากหลายๆสถาบันในมหาวิทยาลัย University of Karlsruhe มีรูปร่างเป็นท่อทรงกลม มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่บ้านขนาดเล็กต้องการ พื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือสำหรับที่นอน และโต๊ะ ในหนึ่งส่วน ท่อนออกกำลังกาย อีกหนึ่งส่วน และครัว พร้อมอ่างล้างจานอีกหนึ่งส่วน ...