fbpx

grid system

เฟอร์นิเจอร์จากแผ่นตะแกรง 2 - grid system

เฟอร์นิเจอร์จากแผ่นตะแกรง

เฟอร์นิเจอร์จากระบบตะแกรงนี้เป็นผลงานในโครงการYing Chang's project ดีไซน์เนอร์ได้ใช้ตะแกรง ที่มีเพียง2 มิติ กว้างและยาว มาทำให้เกิดเป็นงาน 3 มิติ โต๊ะแยกส่วน โดยมีความท้าทายอยู่ที่การสร้างประโยชน์ใช้สอยให้กับชิ้นงานมากที่สุด ...